Poprawny CSS!

KOSZTORYSOWANIEKosztorysowanie ma na celu określenie wartości (ceny) wykonania określonych przc inwestycyjnych bądź remontowych.


Jest to nieodzowne dla inwestora, w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania ewentualnego kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych.


Dla wykonawcy, w celu złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w takcie realizacji, co do zakresu wykonanych prac i zużytych materiałów.


Z pewnością kosztorys sporządzony i zatwierdzony przez obie zainteresowane strony przed wykonaniem prac, zaoszczedzi mogących powstać w trakcie realizacji i po jej ukończeniu ewentualnych niejasności i sporów .


Do celów kosztorysowych stosujemy licencjonowane oprogramowanie NORMA oraz STRIX .


kosztor_1 kosztor_2 kosztor_3


Poniżej przedstawiamy przykładowy oferowany zakres prac. Chętnie jednak zmierzymy się z każdym innym ciekawym zadaniem ...


- kosztorysowanie metodą szczegółową, uproszczoną oraz mieszaną prac :

- elektrycznych i teletechnicznych.

- sieci strukturalnych.

- systemów alarmowych.

- systemów monitoringu wizyjnego.

- systemów kontroli dostępu.

- systemów sygnalizacji pożaru..

- Sprawdzenie kosztorysów pod względem rzetelności ich wykonania.

- Sprawdzenie zgodności wykonanych prac z zakresem w kosztorysie.

 


 

© 1992-2024 TKKJ-System, wszelkie prawa zastrzeżone
O FIRMIE WYKAZ PRAC REFERENCJE KONTAKT